To i další zajímavé informace jsme zjišťovaly u Kateřiny Pospíšilové, naší další řečnice, který vystoupí v panelové diskusi na téma: Komunikace muž vs. žena v byznysu. Kateřina má za sebou zkušenosti, jak pro přední světové společnosti (Cisco, Coca-Cola), tak ve start-up prostředí i v neziskové sféře. Nyní pracuje jako Project Manager, EMEAR Partner Enablement ve společnosti Cisco Systems. Přečtěte si její tipy, jak se vypořádat s rozdíly z různých společností a v týmu, který je složen především z mužů.

Kateřina Pospíšilová, Cisco Systems

Hezký den Kateřino. Společnost Cisco je světovým lídrem v oblasti IT a sítí. To musíte mít kolem sebe hodně mužů. Jak jste se s tím poprala? Komunikace bývá často rozdílná než v kolektivu žen. Vnímáte rozdíl?

Samozřejmě jsem si vědoma kulturních i genderových rozdílů, rozdílů v komunikačních stylech a také  některých omezení v důsledku převažující virtuální komunikace. Tyto odlišnosti respektuji, ale zároveň se jimi nenechávám rozptylovat. Dobrá spolupráce a pozitivní výsledek většinou závisí hlavně na konkrétních lidech a na jejich úsilí společně v dané věci uspět.

Stejně tak se většinu svého profesního života věnujete právě korporátní komunikaci, projektovému managementu a multikulturním týmu. Zřejmě tedy máte na naší konferenci přesně téma “Komunikace muž vs. žena v byznysu” pro Vás. Jak se Vám líbí? Máte už představu, o čem budete povídat?

Pokud vznikne v diskusi prostor, chtěla bych přidat osobní pohled na věc a kromě předvídatelných témat diversity, týmové spolupráce, rovných příležitostí zmínit i související koncept pozitivní psychologie, bourání stereotypů, celoživotní vzdělávání a omezování stresu.

Budete čerpat z vlastních příběhů nebo zařadíte i zkušenosti od kolegů z byznysu?

Možná ještě stihnu malý průzkum u kolegyň a kolegů, zda by se nenašel nějaký užitečný střípek k tématu.

Během své profesní dráhy jste vyzkoušela různé druhy sfér. Od Coca Coly, přes start-up prostředí i neziskovou sféru. Existuje nějaký společný rys pro tato odvětví nebo je každé zcela odlišné? Můžeme se na to podívat právě z hlediska interní komunikace.

Všechno se neuvěřitelně zrychluje, zvyklosti z různých oborů se propojují a překrývají. V běžném kontaktu mezi pracovníky velké rozdíly nevidím.

Stíháte během svojí práce i osobní rozvoj? Jak se nejčastěji sebevzděláváte?

Kromě doplňování přehledu o dění v odvětví, kdy absolvuji minimálně 75 tréninkových hodin z oblasti technologií za rok, využívám široké možnosti interních vzdělávacích portálů, webinářů a volně dostupných školení měkkých dovedností, z nichž si vybírám podle momentálních potřeb. Jsem součástí interní iniciativy Cisco Empowered Women Network a interní konference Women of Impact, která podporuje pozici a kariérní uplatnění žen v našem tech prostředí. Soukromě si zhruba 2x ročně dopřeji nějakou poznávací nebo vzdělávací akci z oblasti mých zájmů, třeba hereckou dílnu, specializované kurzy jógy, nebo jsem navštívila světový operní dům. Letos na podzim mě čeká kurz tvůrčího psaní.

Na co jste ve svém profesním životě hrdá?

Tento dotaz mě pobavil – znáte pořekadlo o dnešním úspěchu a zítřejší prohře s tím, že to platí i naopak? Jsem vděčná za vše, co mě dosud pracovně potkalo, ať šlo o skvělé, nebo ty méně příjemné momenty. V tuto chvíli jsem součástí výborně fungujícího týmu, který díky průběžné automatizaci a zefektivnění svých procesů zažívá působivý vzestup výsledků a jehož role sílí. V minulosti jsem připojovala svoje jméno ke zprávám o výrobcích a projektech pod hlavičkou tehdy nejhodnotnější obchodní značky světa. O něco později jsem uváděla do povědomí veřejnosti příchod nové banky na zdejší trh. Nejde pouze o to, kolik jedinečných zkušeností a úspěchů jsem nasbírala, ale hlavně o rozmanitost lidí – šéfů, kolegů, klientů, dodavatelů i studentů, se kterými jsem kdy spolupracovala a jaký to mělo a má oboustranný přesah.

v=spf1 include:_spf.mlsend.com a include:spf.wedos.cz include:_spf.google.com ~all