Správce:

La Malina, s.r.o. – IČ 07076398, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 294255.

Kontakt: Kateřina Tygl, katerinatygl@gmail.com

a

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek z.s. 
IČO 70415498, Sídlo: Viniční 4049/235, 615 00 Brno

 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby výše uvedený správce zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Souhlas udělujete pro zpracování:

publikace Vašich údajů na webových stránkách www.zenyvbyznysu.cz, abychom Vám umožnili prezentaci Vašeho osobního profilu a osobní prezentaci.

využití vašich fotografií a videozáběrů v rámci konference a večerního networkingu pro publikaci na webu konference a sociálních medií Ženy v byznysu, které mohou být nadále využiti i pro další podporu v dalších ročnících. Fotky mohou být případně použity i na webu a sociálních médií partnerů Konference.

Odeslání objednávky souhlasíte také se zasíláním newsletterů s novinkami z Konference Ženy v Byznysu a v malé frekvenci také se speciálními nabídkami našich partnerů. Z odebírání newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění uvedených účelů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat do odvolání tohoto souhlasu, maximálně 10 let.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: katerinatygl@gmail.com.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci (pokud tyto údaje potřebují k výkonu své činnosti) a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Informace

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech najdete https://zenyvbyznysu.cz/osobni-udaje/

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Nicméně pokud správci neposkytnete osobní údaje v bodě X– co, nebude vám správce moci zajistit přidání profilu na webové stránky www.zenyvbyznysu.cz

v=spf1 include:_spf.mlsend.com a include:spf.wedos.cz include:_spf.google.com ~all